fbpx

Nærværende aftale (“Aftale”) fastsætter de almindelige betingelser for din brug af webstedet Propiu.dk (“Webstedet”) og enhver af dets tilknyttede produkter og tjenester (samlet benævnt “Tjenester”). Aftalen udgør en juridisk bindende aftale mellem dig (“Bruger”, “du” eller “din”) og Propiu ApS (“Propiu ApS”, “vi”, “os” eller “vores”). Ved at få adgang til og bruge Webstedet og Tjenesterne erkender du, at du har læst, forstået og accepteret at være bundet af vilkårene i denne aftale. Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed eller en anden juridisk enhed, bekræfter du, at du har den fornødne bemyndigelse til at forpligte en sådan enhed til denne aftale, og betegnelserne “Bruger”, “du” eller “din” anvender i så fald på denne enhed. Hvis du ikke har sådan bemyndigelse, eller hvis du ikke accepterer vilkårene i denne aftale, må du ikke acceptere denne aftale og må ikke få adgang til og bruge Webstedet og Tjenesterne. Du erkender, at denne aftale er en kontrakt mellem dig og Propiu ApS, selvom den er elektronisk og ikke er fysisk underskrevet af dig, og den regulerer din brug af Webstedet og Tjenesterne.

Konti og medlemskab

For at kunne anvende Webstedet og Tjenesterne skal du være mindst 18 år gammel. Hvis du er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor (normalt under 18 år), skal du have tilladelse fra og være direkte overvåget af dine forældre eller værge for at bruge Tjenester. Ved at bruge Webstedet og Tjenesterne og acceptere denne aftale, bekræfter og garanterer du, at du er mindst 18 år gammel, eller at du har fået tilladelse fra og er direkte overvåget af dine forældre eller værge, og at de har læst og accepteret disse betingelser på dine vegne. Hvis du opretter en konto på Webstedet, er du ansvarlig for at sikre, at din konto er beskyttet, og du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres under din konto, samt alle andre handlinger, der udføres i forbindelse med den. Vi forbeholder os retten til at overvåge og gennemgå nye konti, før du kan logge ind og begynde at bruge Tjenesterne, men vi er ikke forpligtet til at gøre det. At give falsk kontaktinformation af nogen art kan resultere i ophævelse af din konto. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller andre sikkerhedsbrud. Vi er ikke ansvarlige for nogen handlinger eller undladelser fra din side, herunder eventuelle skader af enhver art, som følge af sådanne handlinger eller undladelser. Vi forbeholder os retten til at suspendere, deaktivere eller slette din konto (eller en del deraf), hvis vi vurderer, at du har overtrådt nogen bestemmelse i denne aftale, eller at din opførsel eller indhold kan skade vores omdømme og goodwill. Hvis vi sletter din konto af de førnævnte årsager, vil du ikke kunne registrere dig igen til vores Tjenester. Vi kan også blokere din e-mailadresse og internetprotokoladresse for at forhindre yderligere registrering.

Brugerindhold

Vi gør ingen ejendomsretsmæssige krav på nogen data, information eller materiale (samlet benævnt “Indhold”), som du sender på Webstedet i forbindelse med brug af Tjenesten. Det er udelukkende dit ansvar at sikre nøjagtighed, kvalitet, integritet, lovlighed, pålidelighed, egnethed og ejerskab af immaterielle rettigheder eller retten til at bruge alt det indsendte indhold. Vi forbeholder os retten til at overvåge og gennemgå det indhold, du har indsendt eller oprettet ved hjælp af vores Tjenester på Webstedet.

Ved at bruge Tjenesten giver du os tilladelse til at få adgang til, kopiere, distribuere, gemme, transmittere, omformatere, vise og udføre indholdet i din brugerkonto udelukkende i det omfang, det er nødvendigt for at levere Tjenesterne til dig. Dog forbeholder vi os retten, men ikke forpligtelsen, til efter eget skøn at afvise eller fjerne ethvert indhold, som vi efter vores rimelige vurdering anser for at overtræde nogen af vores politikker eller på nogen måde er skadeligt eller stødende, uden at det begrænser nogen af vores øvrige repræsentationer eller garantier. Du giver os også licens til at bruge, reproducere, tilpasse, ændre, offentliggøre eller distribuere det indhold, du har oprettet eller gemt i din brugerkonto, til kommercielle, marketing- eller lignende formål.

Fakturering og betalinger

Du er ansvarlig for at betale alle gebyrer og afgifter relateret til din konto i henhold til de gældende gebyrer, afgifter og faktureringsbetingelser på det tidspunkt, hvor et gebyr eller en afgift forfalder. Hvis du benytter dig af en gratis prøveperiode, kan der blive krævet betaling efter afslutningen af den gratis prøveperiode, og ikke ved indtastning af dine faktureringsoplysninger (som muligvis kan kræves før starten af den gratis prøveperiode). Hvis automatisk fornyelse er aktiveret for de tjenester, du har tilmeldt dig, vil du blive opkrævet automatisk i henhold til den valgte periode. Alle følsomme og private dataudvekslinger foregår via en SSL-sikret kommunikationskanal og er krypteret og beskyttet med digitale signaturer. Vores websted og tjenester er også i overensstemmelse med PCI-sårbarhedsstandarder for at skabe et så sikkert miljø som muligt for vores brugere. Vi udfører også regelmæssige scanninger for malware for yderligere sikkerhed og beskyttelse. Hvis vi efter vores skøn vurderer, at en transaktion udgør en høj risiko, kan vi kræve, at du giver os en kopi af dit gyldige, statsligt udstedte foto-ID, og muligvis også en kopi af en nylig bankudskrift for det kredit- eller betalingskort, der blev brugt til købet. Vi forbeholder os retten til at ændre produkter og produktpriser til enhver tid. Vi forbeholder os også retten til at afvise enhver ordre, du afgiver hos os. Vi kan i vores eget skøn begrænse eller annullere antallet af køb pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller under den samme kundekonto, samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi foretager ændringer eller annullerer en ordre, vil vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail- og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev angivet ved bestillingen.

Nøjagtighed af information

Vi forbeholder os retten til at korrigere eventuelle stavefejl, unøjagtigheder eller udeladelser på websitet eller i tjenesterne, herunder produktbeskrivelser, priser, tilgængelighed, kampagner og tilbud. Dette kan ske uden forudgående varsel, herunder efter du har afgivet en ordre. Vi påtager os ikke ansvar for at opdatere, ændre eller præcisere information på websitet, herunder prisinformation, medmindre loven kræver det. Oplysninger på websitet eller i tjenesterne kan ændres eller opdateres uden en specifik opdaterings- eller genopfriskningsdato, og dette skal ikke betragtes som en indikation af, at alle oplysninger er blevet ændret eller opdateret. Vi forbeholder os også retten til at annullere ordrer, hvis information på websitet eller i tjenesterne er unøjagtig.

Backups

Vi foretager regelmæssige sikkerhedskopier af websitet og dets indhold og bestræber os på at sikre fuldstændighed og nøjagtighed af disse sikkerhedskopier. Hvis der opstår hardwarefejl eller datatab, vil vi automatisk genoprette sikkerhedskopierne for at minimere påvirkningen og nedetiden.

Links til andre ressourcer

Selvom der kan være links til andre ressourcer, såsom websites, mobile applikationer osv., på websitet og tjenesterne, så skal det ikke tolkes som en direkte eller indirekte godkendelse, tilknytning, sponsorering, støtte eller tilknytning til nogen af de linkede ressourcer, medmindre det specifikt er angivet heri. Vi påtager os ikke ansvaret for at undersøge eller evaluere sådanne ressourcer, herunder tilbud fra virksomheder eller enkeltpersoner, eller indholdet af deres ressourcer. Vi fraskriver os ethvert ansvar eller erstatningsansvar for handlinger, produkter, tjenester og indhold fra tredjepart. Det er dit ansvar at nøje gennemgå de juridiske erklæringer og andre brugsbetingelser for enhver ressource, du får adgang til via et link på websitet og tjenesterne. Du linker til andre ressourcer uden for websitet på eget ansvar..

Refusionspolitik

Der er ingen refusioner på nogen af vores services eller tjenester

Forbudt brug

Udover andre vilkår, som er fastsat i aftalen, er det forbudt at bruge websitet og tjenesterne, herunder indholdet, til følgende formål: (a) ethvert ulovligt formål; (b) at opfordre andre til at udføre eller deltage i nogen form for ulovlig handling; (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige forskrifter, regler, love eller lokale forordninger; (d) at krænke eller overtræde vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagtale, sladre, intimidere eller diskriminere på grundlag af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller transmittere vira eller enhver anden type skadelig kode, som vil eller kan anvendes på en måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af websitet og tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet; (h) at sende spam, lave phishing-forsøg, crawle eller scrape data; (i) til ethvert uanstændigt eller umoralsk formål; eller (j) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne på websitet og tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet. Vi forbeholder os ret til at afslutte din brug af websitet og tjenesterne, hvis du overtræder nogen af disse forbud.

Ansvarsfraskrivelse

Du accepterer, at vores tjeneste leveres “som den er” og “som den forefindes”, og at din brug af websitet og tjenesterne sker på eget ansvar. Vi fraskriver os udtrykkeligt enhver form for garantier, både eksplicitte og implicitte, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Vi kan ikke garantere, at tjenesterne vil opfylde dine krav eller være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri. Vi kan heller ikke garantere for resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten eller nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysninger, der er opnået gennem tjenesten, eller at defekter i tjenesten vil blive rettet. Du forstår og accepterer, at al materiale og/eller data, der downloades eller på anden måde opnås gennem brug af tjenesten, sker på eget valg og risiko, og at du alene vil være ansvarlig for enhver skade eller tab af data, der skyldes download af sådant materiale og/eller data. Vi giver ingen garanti for varer eller tjenester købt eller opnået gennem tjenesten eller for eventuelle transaktioner, der er indgået gennem tjenesten, medmindre det er angivet anderledes. Ingen råd eller oplysninger, hverken mundtligt eller skriftligt, opnået af dig fra os eller gennem tjenesten, skal skabe nogen garanti, som ikke udtrykkeligt er angivet heri.

Begrænsning af ansvar

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, vil Propiu ApS, dets tilknyttede selskaber, direktører, officerer, medarbejdere, agenter, leverandører eller licensgivere ikke være ansvarlige over for nogen person for eventuelle indirekte, tilfældige, særlige, strafbare, dækningsmæssige eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, indtægter, salg, goodwill, brug af indhold, virkning på forretning, afbrydelse af forretning, tab af forventede besparelser, tab af forretningsmuligheder), uanset årsagen til ansvar, herunder, men ikke begrænset til, kontrakt, erstatning, garanti, brud på lovgivningsmæssige forpligtelser, uagtsomhed eller på anden måde, selv hvis den ansvarlige part er blevet advaret om muligheden for sådanne skader eller kunne have forudset sådanne skader. I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, vil det samlede ansvar for Propiu ApS og dets tilknyttede selskaber, officerer, medarbejdere, agenter, leverandører og licensgivere i forbindelse med tjenesterne være begrænset til et beløb, der er større end én dansk krone eller ethvert faktisk betalt beløb i kontanter af dig til Propiu ApS for den foregående en-måneders-periode før den første begivenhed eller omstændighed, der giver anledning til et sådant ansvar. Begrænsningerne og undtagelserne gælder også, hvis dette middel ikke fuldt ud kompenserer dig for eventuelle tab eller ikke opfylder dets væsentlige formål.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde Propiu ApS og dets tilknyttede selskaber, direktører, embedsmænd, medarbejdere, agenter, leverandører og licensgivere skadesløse og fri for enhver forpligtelse, tab, skade eller omkostning, herunder rimelige advokatsalærer, der pådrages som følge af eller i forbindelse med tredjeparts påstande, krav, handlinger, tvister eller krav rejst mod nogen af dem, baseret på eller i forbindelse med din indhold, din brug af websitet og tjenesterne eller enhver bevidst tilsidesættelse fra din side.

Delbarhed af aftalen

Alle rettigheder og begrænsninger indeholdt i denne aftale kan udøves og skal være gældende og bindende i det omfang, de er i overensstemmelse med gældende love og er tilsigtet at være begrænset til det nødvendige omfang for at undgå, at denne aftale bliver ulovlig, ugyldig eller uigennemførlig. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller uigennemførlig af en kompetent domstol, er det parternes hensigt, at de tilbageværende bestemmelser eller dele heraf skal udgøre deres aftale med hensyn til dette emne, og alle sådanne tilbageværende bestemmelser eller dele heraf skal forblive fuldt ud i kraft og virkning.

Tvister

Dannelsen, fortolkningen og opfyldelsen af denne aftale, samt enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed, skal være underlagt de materielle og procesretlige regler i dansk ret, uden hensyntagen til regler om lovkonflikter eller valg af lov, og i det omfang det er relevant, de danske love. Domstolene beliggende i Danmark skal have den eksklusive jurisdiktion og være værneting for alle handlinger relateret til denne aftale, og du accepterer hermed den personlige jurisdiktion af sådanne domstole. Enhver ret til en juryret i forbindelse med denne aftale fraskrives herved. Det skal præciseres, at EU’s konvention om aftaler om internationale køb af varer ikke finder anvendelse på denne aftale.

Deling af rettigheder og forpligtigelser

Du har ikke tilladelse til at overdrage, videresælge, underlicensere eller på anden måde overføre eller delegere dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale, hverken helt eller delvist, uden vores forudgående skriftlige samtykke, som vil være betinget af vores eneste skøn og uden nogen forpligtelse fra vores side. Enhver sådan tildeling eller overførsel vil være ugyldig og uden retlig virkning. Vi har dog ret til frit at overdrage vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale, helt eller delvist, til enhver tredjepart som led i salget af alle eller væsentligt alle vores aktiver eller aktier, eller som led i en fusion.

Ændringer og tilføjelser

Vi forbeholder os retten til at ændre denne aftale eller dens vilkår vedrørende webstedet og tjenesterne til enhver tid, effektivt ved offentliggørelse af en opdateret version af denne aftale på webstedet. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side. Fortsat brug af webstedet og tjenesterne efter sådanne ændringer udgør dit samtykke til sådanne ændringer.

Accept af disse vilkår

Du erkender og accepterer, at du har læst denne aftale og er enig i alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne accepterer du at være juridisk bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne aftale, har du ikke autorisation til at få adgang til eller bruge webstedet og tjenesterne.

Refusionspolitik

Da tjenesten tilbyder immaterielt, uigenkaldeligt materiale, vil der ikke blive ydet refusioner efter køb af et produkt, hvilket du erkender før du køber nogen tjeneste på webstedet. Vær venlig at sikre dig, at du har læst beskrivelsen af tjenesten grundigt, inden du foretager et køb.

Kontakt os

Hvis du ønsker at kontakte os for at få mere at vide om denne aftale eller ønsker at kontakte os angående enhver sag vedrørende den, kan du sende en e-mail til info@propiu.com

Dette dokument er opdateret 18/4 2023

Vilkår for brug  – Terms of use

Denne politik for acceptabel brug (“Politik”) fastsætter de overordnede retningslinjer og tilladt og forbudt brug af hjemmesiden Propiu.dk (“Hjemmeside”), mobilapplikationen “Propiu” (“Mobilapplikation”) og alle deres tilknyttede produkter og tjenester, samlet benævnt som “Tjenester”. Denne Politik udgør en juridisk bindende aftale mellem dig (“Bruger”, “du” eller “din”) og Propiu ApS (“Propiu ApS”, “vi”, “os” eller “vores”). Ved at få adgang til og bruge Tjenesterne erkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale. Hvis du indgår i denne aftale på vegne af en virksomhed eller en anden juridisk enhed, repræsenterer du, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed til denne aftale, hvilket betyder, at betegnelserne “Bruger”, “du” eller “din” vil referere til en sådan enhed. Hvis du ikke har sådan bemyndigelse eller ikke accepterer betingelserne i denne aftale, må du ikke acceptere denne aftale og må ikke få adgang til eller bruge Tjenesterne. Du erkender, at denne aftale udgør en kontrakt mellem dig og Propiu ApS, selvom den er elektronisk og ikke er fysisk underskrevet af dig, og den styrer din brug af Tjenesterne.

Forbudte aktiviteter og brug

Du må ikke bruge Tjenesterne til at offentliggøre indhold eller engagere dig i aktivitet, der er ulovlig i henhold til gældende lov, der er skadelig for andre eller som ville udsætte os for ansvar, herunder uden begrænsning i forbindelse med følgende, som hver især er forbudt i henhold til denne Politik:

Enhver bruger, der overtræder tjenestens sikkerhed, er underlagt strafferetlig og civil ansvar, samt øjeblikkelig lukning af kontoen. Eksempler omfatter, men er ikke begrænset til følgende:

Services og ressourcer

Du må ikke forbruge overdrevne mængder af ressourcer fra Tjenesterne eller bruge Tjenesterne på en måde, der resulterer i performance problemer eller som afbryder Tjenesterne for andre brugere. Forbudte aktiviteter, der bidrager til overdreven brug, omfatter, men er ikke begrænset til:

Bevidste forsøg på at overbelaste Tjenesterne og broadcast angreb (dvs. denial of service-angreb).

Engagement i andre aktiviteter, der forringer brugervenligheden og ydeevnen af Tjenesterne.

Spam Politik

Du må ikke bruge Tjenesterne til at sende spam eller bulk-udsendte beskeder. Vi opretholder en nultolerancepolitik for brug af Tjenesterne på en måde, der er forbundet med transmission, distribution eller levering af bulk-e-mail, herunder uopfordret bulk- eller uopfordret kommerciel e-mail, eller forsendelse, bistand eller godkendelse af transmission af kommerciel e-mail, der ikke overholder U.S. CAN-SPAM Act of 2003 (“SPAM”).

Dine produkter eller tjenester, der annonceres via SPAM (dvs. Spamvertised), må ikke bruges i forbindelse med Tjenesterne. Denne bestemmelse omfatter, men er ikke begrænset til, SPAM, der sendes via fax, telefon, post, e-mail, instant messaging eller nyhedsgrupper.

Defamation og stødende indhold

Vi værdsætter princippet om ytringsfrihed og opfordrer brugere til at udvise respekt i den måde, de poster indhold på. Det skal dog bemærkes, at vi ikke er en udgiver af brugerindhold og ikke er i stand til at undersøge sandheden i individuelle injurier eller træffe afgørelse om censur af visse materialer, som vi måtte finde stødende. Ikke desto mindre forbeholder vi os retten til at moderere, deaktivere eller fjerne ethvert indhold, som vi anser for at kunne forårsage skade for andre, for os selv eller for Tjenesterne, efter vores eget skøn.

Ophavsretligt beskyttet indhold

Udgivelse af ophavsretligt materiale via Tjenesterne er ikke tilladt uden den eksplicitte tilladelse fra ophavsretsejeren eller en person, der er eksplicit autoriseret til at give en sådan tilladelse fra ophavsretsejeren. Ved modtagelse af et krav om ophavsretskrænkelse eller en meddelelse om en sådan overtrædelse, forbeholder vi os retten til at iværksætte en undersøgelse og efter eget skøn fjerne det krænkende materiale fra Tjenesterne, hvis krænkelsen bekræftes. Vi forbeholder os også retten til at opsige tjenesten for brugere, der gentagne gange overtræder ophavsretten. Yderligere procedurer kan blive udført efter behov. Vi påtager os intet ansvar over for nogen bruger af Tjenesterne for fjernelse af sådant materiale. Hvis du mener, at din ophavsret bliver krænket af en person eller personer, der bruger Tjenesterne, bedes du kontakte os for at rapportere ophavsretskrænkelse.

Sikkerhed

Det er dit fulde ansvar at opretholde rimelige sikkerhedsforanstaltninger for din konto. Du er ansvarlig for at beskytte og opdatere enhver login-konto, der er blevet tildelt dig for at bruge Tjenesterne. Du skal sikre fortroligheden af dine login-oplysninger, og det anbefales, at du regelmæssigt ændrer din adgangskode for at øge sikkerheden.

Håndhævelse

Vi forbeholder os retten til at være den eneste afgørende myndighed til at vurdere alvorligheden af enhver overtrædelse og træffe straks korrigerende foranstaltninger, herunder men ikke begrænset til:

Suspension eller afslutning af din service med eller uden varsel i tilfælde af overtrædelse af denne politik. Enhver overtrædelse kan også resultere i øjeblikkelig suspension eller afslutning af din konto.

Deaktivering eller fjernelse af ethvert indhold, der er forbudt i henhold til denne politik, herunder for at forhindre skade for andre, for os eller for tjenesterne, som vi afgør efter vores eget skøn.

Rapportering af overtrædelser til myndighederne, som vi afgør efter vores eget skøn.

Manglende svar på en e-mail fra vores team inden for 2 dage eller som angivet i kommunikationen til dig, kan medføre suspension eller afslutning af din konto.

Suspendere og afsluttede brugerkonti på grund af overtrædelser vil ikke blive genaktiveret.

Intet i denne politik skal fortolkes på en måde, der begrænser vores ret til at handle eller anvende midler på nogen måde med hensyn til nogen af de forbudte aktiviteter. Vi forbeholder os retten til at tage alle yderligere handlinger, som vi finder passende med hensyn til sådanne aktiviteter, herunder, uden begrænsning, at dække omkostninger og udgifter ved identifikation af overtrædere, fjernelse af dem fra tjenesterne og opkrævning af annulleringsgebyrer for at dække vores omkostninger. Derudover forbeholder vi os til enhver tid alle rettigheder og midler, der er til rådighed for os i henhold til gældende lov eller retfærdighed med hensyn til sådanne aktiviteter.

Rapportering af overtrædelser

Hvis du opdager og ønsker at rapportere en overtrædelse af denne politik, bedes du straks kontakte os. Vi vil undersøge situationen og yde dig fuld bistand.

Ændringer og tilføjelser

Vi har ret til at ændre denne politik eller dens vilkår i forhold til tjenesterne når som helst ved at offentliggøre en opdateret version af politikken på tjenesterne. Vi vil også sende dig en e-mail for at informere dig om ændringerne. Ved at fortsætte med at bruge tjenesterne efter sådanne ændringer accepterer du de ændrede vilkår.

Accept af denne politik

Du bekræfter, at du har læst denne politik og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af denne politik. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne politik, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge tjenesterne.

Kontakt os

Hvis du gerne vil kontakte os for at forstå mere om denne Politik eller ønsker at kontakte os vedrørende et hvilket som helst emne i forbindelse med det, kan du sende en e-mail til info@propiu.com

Ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse (“Ansvarsfraskrivelse”) indeholder de overordnede retningslinjer, åbenlæggelser og betingelser for din brug af Propiu.dk (“Webstedet”), “Propiu” mobilapplikationen (“Mobilapplikationen”) og deres tilknyttede produkter og tjenester, som samlet kaldes “Tjenesterne”. Denne ansvarsfraskrivelse udgør en bindende aftale mellem dig (“Bruger”, “du” eller “din”) og Propiu ApS (“Propiu ApS”, “vi”, “os” eller “vores”). Ved at få adgang til og bruge Tjenesterne erkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne ansvarsfraskrivelse. Hvis du indgår i denne ansvarsfraskrivelse på vegne af en virksomhed eller en anden juridisk enhed, erklærer du, at du har myndighed til at forpligte sådan enhed til denne ansvarsfraskrivelse, i hvilket tilfælde betegnelserne “Bruger”, “du” eller “din” henviser til sådan enhed. Hvis du ikke har sådan myndighed, eller hvis du ikke accepterer betingelserne i denne ansvarsfraskrivelse, må du ikke acceptere denne ansvarsfraskrivelse og må ikke få adgang til eller bruge Tjenesterne. Du erkender, at denne ansvarsfraskrivelse udgør en kontrakt mellem dig og Propiu ApS, selvom den er elektronisk og ikke fysisk underskrevet af dig, og at den regulerer din brug af Tjenesterne.

Repræsentation

Alle holdninger eller meninger udtrykt på Tjenesterne tilhører udelukkende indholdsskaberne og repræsenterer ikke nødvendigvis Propiu ApS eller nogen personer, institutioner eller organisationer, som indholdsskaberne måtte være forbundet med i professionel eller personlig kapacitet, medmindre det udtrykkeligt er angivet. Disse holdninger eller meninger er ikke beregnet til at bagtale nogen religion, etnisk gruppe, klub, organisation, virksomhed eller enkeltperson.

Indhold og opslag

Du må ikke ændre, reproducere eller kopiere nogen del af Tjenesterne. Dette inkluderer inkludering af nogen del af Tjenesterne i et andet værk, uanset om det er i trykt, elektronisk eller anden form, eller inkludering af nogen del af Tjenesterne på en anden ressource ved indlejring, rammer eller på anden måde, medmindre du har udtrykkelig tilladelse fra Propiu ApS.

Du har mulighed for at indsende nyt indhold og kommentere på eksisterende indhold på Tjenesterne. Når du uploader eller på anden måde gør information tilgængelig for Propiu ApS, giver du Propiu ApS en ubegrænset, evig ret til at distribuere, vise, offentliggøre, reproducere, genbruge og kopiere informationen. Du må ikke udgive dig for at være en anden person gennem Tjenesterne. Det er ikke tilladt at offentliggøre indhold, der er ærekrænkende, svigagtigt, obskønt, truende, krænkende overfor andres privatliv eller på anden måde ulovligt. Du må heller ikke offentliggøre indhold, der krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder eller enhed. Det er ikke tilladt at offentliggøre indhold, der inkluderer en computer virus eller anden kode, der er designet til at forstyrre, skade eller begrænse funktionen af enhver computer software eller hardware. Ved at indsende eller offentliggøre indhold på Tjenesterne giver du Propiu ApS ret til at redigere og om nødvendigt fjerne indholdet når som helst og af enhver grund.

Ansvarsfraskrivelse for vejledninger og programmer

Generel sundhedsinformation: Informationen, der er tilgængelig på tjenesten, er beregnet som generel sundhedsinformation og erstatter ikke professionel medicinsk rådgivning, diagnose eller behandling.

Rådgivning fra sundhedsudbyder: Det er ikke tilstrækkeligt at stole udelukkende på informationen, der gives på tjenesten, til dine sundhedsbehov. Alle specifikke medicinske spørgsmål bør drøftes med din egen sundhedsudbyder, og du bør søge medicinsk rådgivning vedrørende din sundhed og før du starter et ernærings-, vægttabs- eller træningsprogram.

Ansvar for egne beslutninger: Hvis du vælger at bruge informationen, der er tilgængelig på tjenesten, uden forudgående konsultation med og samtykke fra din læge, påtager du dig fuldt ansvar for dine beslutninger og accepterer at holde Propiu ApS, dets agenter, medarbejdere, entreprenører og eventuelle tilknyttede selskaber fri for ethvert ansvar i forbindelse med skader eller sygdomme, der opstår i forbindelse med din brug af denne information.

Risici ved deltagelse i aktiviteter: Der kan være risici forbundet med deltagelse i aktiviteter præsenteret på tjenesten, især for personer med tidligere fysiske eller mentale sundhedstilstande, uanset om de er i god eller dårlig sundhed. Hvis du vælger at deltage i disse risici, gør du det af egen fri vilje og accepterer bevidst og frivilligt alle risici, der er forbundet med sådanne aktiviteter.

Skadesløsholdelse og garantier

Mens vi har bestræbt os på at sikre, at informationen på tjenesten er korrekt, påtager Propiu ApS sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller mangler eller for resultaterne opnået fra brugen af denne information. Alle oplysninger på tjenesten gives “som de er”, uden garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, aktualitet eller resultater opnået fra brugen af denne information, og uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti.

Under ingen omstændigheder vil Propiu ApS eller dets partnere, medarbejdere eller agenter være ansvarlige overfor dig eller nogen anden for beslutninger truffet eller handlinger udført i tillid til informationen på tjenesten, eller for eventuelle følgeskader, specielle eller lignende skader, selvom muligheden for sådanne skader er blevet informeret om. Oplysningerne på tjenesten kan ændres når som helst og uden varsel.

Ændringer og rettelser

Vi forbeholder os retten til at ændre dette ansvarsfraskrivelse eller dets vilkår i forhold til Tjenesterne til enhver tid, effektiv fra offentliggørelsen af en opdateret version af denne ansvarsfraskrivelse på Tjenesterne. Når vi gør det, vil vi sende dig en e-mail for at underrette dig. Fortsat brug af Tjenesterne efter sådanne ændringer udgør dit samtykke til sådanne ændringer.

Accept af denne ansvarsfraskrivelse

Ved at få adgang til og bruge Tjenesterne erkender du, at du har læst denne ansvarsfraskrivelse og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Du accepterer at være bundet af denne ansvarsfraskrivelse ved at få adgang til og bruge Tjenesterne. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne ansvarsfraskrivelse, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge Tjenesterne.

Kontakt os

Hvis du gerne vil kontakte os for at få mere at vide om denne ansvarsfraskrivelse eller ønsker at kontakte os vedrørende ethvert spørgsmål vedrørende den, kan du sende en e-mail til info@propiu.com

Dette dokument er opdateret 18/4 2023