fbpx

Handelsbetingelser, Propiu.dk 

Disse handelsbetingelser træder i kraft ved oprettelse af et abonnement på Propiu.dk foretaget af personer / virksomheder, der beskæftiger sig i branchen omkring personlig træning, fysioterapi, coaching og lignende. 

Propiu.dk og Propiu.com ejes af Propiu ApS, CVR: 40640762, Søgade 16, 8643 Ans By. Kontakt: info@propiu.com 

1/ Accept af abonnementsbetingelser

Ved oprettelse af et abonnement accepterer du, at Propiu ApS må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte abonnement. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, og abonnementet vil afslutte efter senest betalte periode. Prisen for dit abonnement kan afhænge af, om du er tiltrådt gennem hjemmesidens aktuelle priser, en særlig kampagnepris, antallet af aktive klienter mm. 

Som ny bruger af Propiu tilbydes du en gratis prøveperiode på 30 dage. Derefter, hvis du ønsker at fortsætte brugen heraf, kan du købe adgang fra DKK 295 pr. md. ex moms. Den månedlige pris gives som et personligt tilbud ud fra din ønskede aktivitet i Propiu. 

2/ Oprettelse af abonnement og ændring af priser

Oprettelsen af et Propiu abonnement sker ifm., at du ønsker at fortsætte brugen af Propiu efter 30 dages gratis prøveperiode. 

Efter 30 dages gratis prøveperiode har du mulighed for at få en personlig pris ud fra dit behov og forbrug i Propiu, du kan have tiltrådt gennem en særlig kampagnepris eller du kan have valgt en prispakke fra vores hjemmeside. 

Eventuelle prisstigninger til dit abonnement vil blive varslet minimum 3 måneder før ikrafttrædelse. Ved en prisstigning har du altid mulighed for at opsige dit abonnement inden da, hvis du ikke ønsker at benytte Propiu til den nye pris. 

3/ Opsigelse eller pause af medlemskab

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Dit løbende abonnement vil ophøre ved udgangen af den igangværende betalte abonnementsperiode. I så fald vil der ikke blive hævet penge for medlemskabet herefter, medmindre du genaktiverer medlemskabet eller opretter et nyt. Du har fuld adgang til Propiu, fra dagen du opsiger, til selve opsigelsen træder i kraft. Afmelding skal ske senest 3 hverdage før din kommende betaling hvorfra du ønsker opsigelsen skal træde i kraft. 

Hvis afmeldingen sker inden for de 30 dages gratis prøveperiode, gælder ovenstående også. Du kan gøre brug af prøveperioden én gang hver 24. måned pr. CVR-nummer og/eller e-mailadresse.

Med din opsigelse mister du samtidig din aktuelle pris på Propiu, og ønsker du adgang til Propiu igen skal der aftale en ny pris, eller du kan tilgå via en aktuel kampagne eller pris på hjemmesiden. 

Ved opsigelse af medlemskab på Propiu mister du adgangen til dine klienters og egne data i systemet.

4/ Fortrydelse / returnering

Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage, der løber fra det tidspunkt, hvor du opretter dit medlemskab. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling.

Hvis du ønsker at opsige dit medlemskab inden for den 14 dages fortrydelsesret, skal du sende os en utvetydig erklæring i en særskilt besked til: info@propiu.com 

5/ Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold ved indmeldelsen er bindende, fra det øjeblik du gennemfører din oprettelse, og derved tager dit medlemskab i brug, eller når der er gået 30 dage fra indmeldelsen.

Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte medlemsperiode og efterfølgende abonnementshævninger, medmindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. ovenstående regler for opsigelse.

6/ Procedure for abonnementshævning

Løbende abonnementer bliver automatisk fornyet. Abonnementet fornys fortløbende, indtil du opsiger dette, og der trækkes penge månedsvis forud afhængig af din aktuelle pris på det givne tidspunkt. Hele beløbet trækkes på én gang. I tilfælde af at beløbet ikke kan trækkes fra dit betalingskort, f.eks. i tilfælde af kortudløb, sender vi dig en e-mail og minder dig om at opdatere kortoplysningerne.

7/ Betaling

Transaktioner posteres på dit kontoudtog som “Propiu ApS”. Betalinger foregår over en sikker og SSL-krypteret forbindelse. Betalinger bliver valideret og godkendt af Reepay.

Ydelser købes af Propiu ApS, CVR-nr.: 40640762, Søgade 16, 8643 Ans By

Du kan altid tilgå din fakturahistorik under ” Mit Abonnement” i menuen i øverste højre hjørne. 

8/ Tilbagekaldelse og indsigelse

Du kan til enhver tid ubetinget tilbagekalde din tilladelse til, at vi fremover trækker et beløb på din konto ved at opsige dit medlemskab. Hvis du opdager en eller flere uautoriserede debiteringer, kan du gøre indsigelse overfor din kortudbyder senest 8 uger efter debiteringen, medmindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

9/ Fair use

Fair use-reglen skal sikre, at der ikke sker et overforbrug eller misbrug af medlemskabet. Hvis fair use-reglen træder i kraft, vil du få besked om dette.

Propiu forbeholder sig retten til at lukke adgangen til medlemskabet, såfremt der findes grund til at tro, at medlemskabet overforbruges eller misbruges.